HomeOfertaLepsza stronaUsługiKlienciKontakt
EN / PL

Wybierz stronę www na abonament i rozwijaj się spokojnie!

Tworzymy nowoczesne i szybkie strony internetowe z CMS

 1. Budujemy Twoją witrynę etapami, testując w trakcie, jak zachowują się na niej klienci.
 2. Projekt graficzny Twojej strony zostanie opracowany przez doświadczonego designera.
 3. Stała opłata za wsparcie techniczne i artystyczne przy prowadzeniu i rozwoju strony.
Spokojny rozwój

Spokojny rozwój

Jeże­li otwie­rasz nowy roz­dział w swo­jej dzia­łal­no­ści, potrze­bu­jesz usta­lać kształt pro­jek­tu w trak­cie two­rze­nia i inte­re­su­je Cię sta­bil­ne powięk­sza­nie swo­jej ofer­ty, to ta opcja jest dla Ciebie.


Otrzy­masz narzę­dzie do samodzielnego tworzenia, publikowania, modyfikowania i usuwania treści na stronie internetowej w ramach przygotowanego dla Ciebie designu.
 

Przez czas trwania abonamentu CMS zostanie dopa­so­wa­ny do Two­je­go biznesu, realizując cele wypra­co­wa­ne podczas jego trwania.

 1. Jak szybko pod moim adresem www pojawi się strona startowa? 

  • 7 dni 

 2. Ile trwa standardowy okres abonamentowy? 
  • 12 miesięcy

 3. Ile trwa gwarancja po zakończeniu abonamentu? 
  • 1 rok

Szybki start i rozwój

Szybki start i rozwój

Jeże­li pla­nu­jesz inten­syw­ną pra­cę nad two­rze­niem i pro­mo­wa­niem swo­je­go biznesu lub masz kom­pen­dium wie­dzy bran­żo­wej do prezentacji, to roz­waż tę opcję.


Otrzymasz narzędzie sprzedażowe i statystyczne z możliwością raportowania automatycznego.

Jeżeli rozwijasz swoją sprzedaż i Twój sklep prowadzić będzie wielu użytkowników, to rozważ wersję zaawansowaną. 

 1. Jak szybko pod moim adresem www pojawi się strona startowa? 

  • 48 godzin 

 2. Ile trwa standardowy okres abonamentowy? 
  • 12 miesięcy

 3. Ile trwa gwarancja po zakończeniu abonamentu? 
  • 2 lata

Wyjątkowa wartość

 • Nuta artystyczna

  • W przeciwieństwie do automatów generujących strony, gdzie wszystko musisz zrobić samodzielnie, nasza oferta zakłada, że stronę tworzysz razem z designerem. Od momentu powstawania koncepcji Twojej strony, w trakcie budowania, rozwoju i promocji.
 • Stała obsługa

  • Do wszystkich działań przygotujemy na bieżąco materiały graficzne, takie jak: ilustracje, banery reklamowe, zdjęcia w tle, ikony profilowe, obrazki do social media. Ilość dodatkowych prac zależy od Twojego zapotrzebowania.
 • Inspiracja

  • Będziemy monitorować Twoją stronę i wychodzić z inicjatywą, jak lepiej pokazać Twoje informacje. Chętnie dzielimy się dwudziestoletnim doświadczeniem w branży IT, designu i fotografii.
 • Samodzielność

  • Nasz CMS jest narzędziem do samodzielnego tworzenia, publikowania, modyfikowania i usuwania treści na stronie internetowej w ramach przygotowanego dla Ciebie designu.

Jaki abonament pasuje do Ciebie?

Dzięki wykorzystaniu autorskiego silnika budującego strony możemy regularnie wypuszczać aktualizacje naszego CMS, co sprawia, że nasz produkt żyje, nie jest zamkniętym tworem a nowe funkcje wynikają z konsultacji z klientami. Aktualizacje i nowe funkcje otrzymuje każdy aktywny abonament.

 • Spo­koj­ny rozwój
  OPCJA 1

  • stro­na www

  • cms

  • wspar­cie tech­nicz­ne i artystyczne

  • star­to­we seo

 • Spo­koj­ny roz­wój i sklep
  OPCJA 2

  • stro­na www

  • cms

  • wspar­cie tech­nicz­ne i artystyczne

  • star­to­we seo

  • sklep

 • Szyb­ki start, roz­wój i promocja
  OPCJA 3

  • stro­na www

  • cms

  • wspar­cie tech­nicz­ne i artystyczne

  • star­to­we seo

  • sklep

  • zaawan­so­wa­ne seo

  • kam­pa­nie lan­ding pages

 • Szyb­ki start i cms na zamówienie
  OPCJA 4

  • portal internetowy

  • custom cms

  • wspar­cie tech­nicz­ne i artystyczne

  • star­to­we seo

  • sklep

  • zaawan­so­wa­ne seo

  • kam­pa­nie lan­ding pages

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Jeżeli interesuje Cię oferta strony na abonament, zostaw nam swój e-mail, skontaktujemy się z Tobą indywidualnie.


Możesz opcjonalnie podać w kilku słowach oczekiwania wobec swojej nowej strony — to ułatwi nam dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.

jjmh.pl

Proponujemy zaawansowany minimalizm, który usprawnia komunikację.

Instagram • LinkedIn • Behance


2010 – 2023 © J&J MEDIA HOUSE SP ZOO 

Home

Oferta

Lepsza strona

Usługi

Klienci

Kontakt